یگان‌های محمول نیروی زمینی ارتش از مقابل جایگاه عبور کردند