تامین امنیت ‌۲ میلیون زائر ایرانی ‌اربعین توسط ناجا

سردار اشتری در دیدار با آیت‌الله علوی گرگانی با اشاره به اینکه پیش‌بینی‌ می‌شود‌‌ امسال قریب ۲ میلیون زائر ایرانی به عتبات عالیات اعزام شوند، گفت: تأمین امنیت و تسهیل تردد زوار عزیز در دستور کار نیروی انتظامی قرار دارد.