«درع الخلیج-۱»، رزمایش نیروی دریایی عربستان در آب‌های خلیج فارس