مرد یخی از والیبال ملی خداحافظی کرد؛/ بهبودی ۴ گوشه زمین والیبال را بوسید

پاسور کهنه کار تیم ملی والیبال ایران بعد از قهرمانی در کاپ آسیا در بازی های ملی خداحافظی کرد.