جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش در رژه بندرعباس شرکت کردند

جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش در رژه مشترک ارتش و سپاه در بندرعباس شرکت کردند.