جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش در رژه بندرعباس شرکت کردند