اپل سفارش قطعات آیفون ۷ را افزایش داد

آیا ادعای اپراتورها در خصوص فروش بیشتر آیفون ۷ نسبت به آیفون های قبلی صحت دارد؟ شاید هم نظر تحلیلگران که از عدم موفقیت آیفون ۷ در فروش می گوید صحت داشته باشد؟ به نظر می رسد فقط آمار رسمی اپل می تواند واقعیت را در اختیار ما بگذارد، اما در این بین گزارشی هم […]