روسیه میزبان مانور نظامی «مأموریت صلح ۲۰۱۸» شد

معاون اول رئیس ستاد نیروهای مسلح قرقیزستان گفت: روسیه به عنوان میزبان بعدی مانور نظامی «مأموریت صلح ۲۰۱۸» انتخاب شده است.