اس. خوزستان به مصاف نماینده ماهشهر می رود

استقلال خوزستان در یک بازی دوستانه روز شنبه به مصاف شاهین ماهشهر خواهد رفت.