تامین یگان هوایی برای شهرداری از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست

شهردار تهران گفت:ایستگاه های آتش نشانی توسعه یافته است و باید بخش خصوصی برای تشکیل یگان هوایی مشارکت نماید.