دریافت دیرکرد از مردم توسط بانک‌ها حرام است

آیت الله نوری همدانی یکی از مراجع تقلید با تأکید بر اینکه دیرکرد در اسلام حرام است، افزود: سود بالای بانکی در اسلام ربا محسوب می‌شود و تأکید اسلام بر این است که پول در مقابل کار باشد نه اینکه پول در مقابل پول.