عربستان در آب‌های خلیج فارس رزمایش برگزار می کند

نیروی دریایی سلطنتی عربستان قرار است هفته آینده رزمایش «درع الخلیج-۱» را در آب‌های خلیج فارس آغاز کند.