دوربین آیفون ۷ از DxOMark امیتاز ۸۶ گرفت

DxOMark دوربین آیفون ۷ را مورد بررسی قرار داده که طی آن به تمجید از دوربین این گوشی پرداخته و امتیاز ۸۶ را به آن داده است.