لزوم همکاری قطب های علمی در توسعه دانش طب سنتی

رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: دانشگاه ها و مراکز علمی کشور باید با فراهم آوردن بستری مناسب در گسترش و توسعه دانش طب سنتی گام بردارند.