امیدواریم که توافق روسیه آمریکا درباره سوریه احیا شود

سخنگوی سابق وزارت خارجه سوریه و معارض مستقل در نشست معارضان سوریه در قاهره اعلام کرد که بازگشت به مذاکرات بر مبنای قوانین بین المللی راه خروج از بحران است.