در دومین مراسم تقدیر؛/ سفرهای ادامه دار تجلیل از المپیکی ها

تبریز به عنوان دومین شهر میزبان از تقدیر المپیکی ها امروز پذیرای کیانوش رستمی و مجتبی عابدینی بود.