رأی مثبت سنای امریکا به ابطال وتوی اوباما

مجلس سنای امریکا به ابطال وتوی رئیس‌جمهور این کشور در ارتباط با قانون شکایت قربانیان حادثۀ ۱۱ سپتامبر از عربستان سعودی رأی مثبت داد.