حضور خوش یمن بنگر در ترکیب تراکتور

مدافع باتجربه تراکتور بعد از هفته ها توانست در ترکیب تیمش به میدان رود.