جزییات حذف یارانه خانوارهای پردرآمد/امکان اعتراض وجود دارد

به گزارش خبرگزاری ایمنا، با تصویب آئین نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۵ مجوز حذف یارانه خانوارهای با درآمد سالانه حداقل ۳۵ میلیون تومان صادر شد که این مصوبه به تازگی توسط معاون اول رئیس جمهور جهت اجرا ابلاغ شد. در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به دولت اجازه داده شد در سال […]