گرگ دایک: / سم آلاردایس رفتار احمقانه ای داشت

گرک دایک، رئیس سابق اتحادیه فوتبال انگلستان، به شدت از سم آلاردایس، سرمربی تیم ملی این کشور که دیشب از کار خود برکنار شد، انتقاد کرد.​​​​​​​