ماشین نیستیم که این همه بدنسازی کنیم/ ایرانپوریان: مانند جرارد پنالتی می‌زنم