پس از ۳ سال به دنبال یک جام معتبر آسیایی؛/ پتروشیمی بندرامام در جام ناشناخته ها