والیبال ایران یک مربی دیکتاتور می‌خواهد

آنالیزور تیم ملی والیبال ایران در مورد شرایط انتخاب مربی جدید معتقد است در شرایط کنونی والیبال ایران یک مربی می‌خواهد که دیکتاتور باشد، نه با شخصیت.