هشدار پلیس فتا درباره سایت های جعلی سرشماری + فیلم

رئیس مرکز تشخیص پلیس فتا، به توجه مردم درباره سایت های جعلی سرشماری نفوس و مسکن هشدار داد.