کارمند اپل از کار روی آیفون ۸ توسط این کمپانی خبر داد

یکی از کارکنان اپل در گفتگو با بیزینس اینسایدر خبر از کار بر روی آیفون ۸ داده است.