کاخ سفید: رأی به لغو وتوی اوباما از شرم‌آورترین اقدامات سال‌های اخیر سنا بود