از انهدام تونل ۱۵۰ متری تروریست‌ها در ریف دمشق تا بمباران سنگین خان‌الشیخ

ارتش سوریه توانست با انهدام تونل ۱۵۰ متری تروریست ها در مضایا و الزبدانی از اقدامات مخرب ان ها جلوگیری کند.