فرق کمک‌های ایران به فلسطین با کمک‌های دیگران (ویدیو)

دبیرکل جنبش فلسطینی “الصابرین” حمایت های جمهوری اسلامی ایران از موضوع و ملت فلسطین را متمایز از حمایت های دیگر طرف ها و کشورها دانست….