رای سنا به لغو وتوی اوباما در خصوص عربستان

سنای آمریکا با نادیده گرفتن وتو باراک اوباما رئیس جمهور این کشور درخصوص تحت پیگرد قرار گرفتن عربستان سعودی به علت نقش ریاض در عملیات ۱۱ سپتامبر موافقت کرد.۲۱:۳۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر