ماتئوس: مسی مارادونا فوتبال مدرن است

لوتار ماتئوس، اسطوره فوتبال آلمان معتقد است که مسی، مارادونا فوتبال مدرن است.