روزانه ۳۰۰ حادثه در شهر تهران رخ می‌دهد/مسکن پرسنل آتش‌نشانی با استانداردها فاصله دارد