کی روش: غیرممکن را ممکن می سازیم

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با انتشار پیامی با مردم ایران به صحبت پرداخت.