موافقت اوباما با اعزام ۶۰۰ نظامی آمریکایی به عراق

باراک اوباما با اعزام ۶۰۰ نظامی آمریکایی دیگر به خاک عراق برای کمک به عملیات آزادسازی موصل موافقت کرد.