ترکیب اصلی آرسنال- بازل

آرسنال امشب در لیگ قهرمانان میزبان بازل است.