توافق دولت ایران و سوئیس برای اجرای استانداردهای ایمنی اروپا در تأسیسات هسته‌ای ایران

مسئول امنیت نیروگاه‌های هسته‌ای سوئیس می‌گوید با دولت ایران برای اجرای مقررات ایمنی اتحادیه اروپا در تأسیسات هسته‌ای ایران با دولت این کشور، توافقی کلی امضاء کرده است.