دربی خوزستان این بار در جام حذفی/ تقابل سرخابی ها در جام شگفتی ها