بررسی اندروید ۷ نوقا

هفتمین نسخه از اندروید با نامی آشنا برای ایرانیان و با طعم نوقا به تازگی به صورت نهایی عرضه شده است.