درآمدزایی داعش از ازدواج شهروندان عراقی

گزارش‌ها از عراق حاکیست داعش از افرادی که ازدواج می‌کنند، مالیات می‌گیرد.