نژاد پرستی در امریکا صدای قهرمان تنیس جهان را درآورد

قهرمان تنیس جهان سرینا ویلیامز که خود یک سیاه پوست است در صفحه فیس بوکش به نژاد پرستی و ترس از آن اعتراض کرد.