گزیده خبر ۲۰:۳۰ مورخ ۷ مهر ۹۵ + فیلم

در این بخش خبری موضوعاتی مانند:سفر رئیس جمهور،حذف یارانه بگیران،نشست سراسری مدیران رسانه ملی،ارزیابی آموزشگاه های زبان،بحران سوریه،جعل سایت آمار،حاشیه های پزشکی و…اشاره شده است.