واشنگتن: اگر همکاری ما با روسیه قطع شود، شاید تروریست‌ها به شهرهای روس‌ها حمله کنند