سرپرست باشگاه پرسپولیس بر سر مزار مرحوم هادى نوروزى + عکس

على اکبر طاهرى به همراه برخى از مسئولان پرسپولیس بر سر مزار کاپیتان فقید این تیم حاضر شدند.