باشگاه مشت‌زنی پسر بچه‌ها در خیابان +تصاویر

پسر بچه‌های ۱۲ ساله استرالیایی برای خود باشگاه مشت‌زنی باز کرده‌اند.