رابرت فیسک: نام شیمون پرز یادآور جنایت صهیونیست ها در قانا است

«رابرت فیسک» روزنامه نگار برجسته انگلیسی در یادداشتی، با اشاره به مرگ «شیمون پرز» گفت: پرز مرد صلح نبود و نام او من را به یاد جنایت «قانا» می اندازد.