طرح شکایت قربانیان ۱۱ سپتامبر از عربستان به قانون تبدیل شد

طرح شکایت قربانیان ۱۱ سپتامبر از عربستان سعودی در دادگاه‌های آمریکا، بعد از مخالفت قانونگذاران آمریکایی در مجلس نمایندگان این کشور به قانون تبدیل شد.