آلفابت در حال کار روی ساعت هوشمند با عمر باتری بالا است