استعفای اعضای ارشد حزب سوسیالیست اسپانیا

۱۷ نفر از اعضای ارشد حزب سوسیالیست اسپانیا روز چهارشنبه استعفا کردند تا پدرو سانچز دبیر کل این حزب را وادار به کناره گیری کنند. این تغییرات چهارشنبه شب عملی نشد و پدرو سانچز تاکنون واکنش نشان نداده است.۲۲:۴۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر