رای مثبت مجلس نمایندگان آمریکا به ابطال وتوی اوباما

قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه به ابطال وتوی اوباما به نفع عربستان رأی مثبت دادند.