رویترز: توافق اعضای اوپک برای محدود کردن سقف تولید

رویترز اعلام کرد وزیران نفت کشورهای عضو اوپک بر سر محدود کردن سقف تولید از ماه نوامبر، به توافق رسیده‌اند.