روزیاتو: خوش مزه ترین شغل دنیا؛ تست کننده مزه شکلات های «مارس»

در دنیای که ما در آن زندگی می کنیم هر کس به کاری مشغول است و البته برخی شغل هایی بسیار ساده و عده ای نیز کارهایی طاقت فرسا دارند. اما شاید باور نکنید افرادی روی این کره خاکی باشند که از چشیدن مواد غذایی و بررسی طعم آنها درآمدی مطلوب کسب کنند و در […]